Tin tức

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Nhằm tiếp tục ổn định hệ thống chính trị, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã long trọng tổ chức buổi lễ trao …

Đọc thêm »

Thông tin tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh …

Đọc thêm »

Kiểm định và Đảm bảo chất lượng