Phòng

TUYỂN DỤNG “TOYOTA CẦN THƠ

Công ty TOYOTA Cần Thơ thông báo tuyển dụng Kỹ thuật viên như sau: 1. Kỹ thuật viên đồng – Số lượng: 02 – Nơi làm việc: An Giang – Yêu cầu: Nam, Tốt nghiệp trung cấp trở lên thành thạo kỹ thuật Hàn, gò, sữa chữa ống đồng. Tỉ …

Đọc thêm »

Biểu mẫu Phòng Quản trị Thiết bị

Xem biểu mẫu tại đây: Mẫu đề nghị mua vật tư, thiết bị: BM_QT73-P.QTTB_01_MAU ĐE NGHI MUA.doc Mẫu dự trù: BM_QT73-P.QTTB_01-DU TRU.xlsx Mẫu đề nghị sửa chữa thiết bị: BM_QT75-P.QTTB_01_ĐE NGHI SUA CHUA.docx Mẫu dự toán sửa chữa thiết bị: BM_QT75-P.QTTB_03_DU TOAN KINH PHI SUA CHUA.docx Mẫu biên bản nghiệm …

Đọc thêm »