Mục tiêu – Sứ mạng

1. Mục tiêu:

Xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, thành Trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao với 14 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp; Trong đó, có 08 ngành, nghề tiếp cận với trình độ của các nước ASEAN-4 hoặc các nước tiên tiến trên thế giới.

Phấn đấu đến năm 2030 thành Trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao đạt đẳng cấp quốc tế. Tất cả các ngành, nghề đào tạo của Trường tiếp cận với trình độ của các nước ASEAN-4 hoặc các nước tiên tiến trên thế giới; là cơ sở đào tạo theo định hướng ứng dụng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, có khẳng định thương hiệu và uy tín, đào tạo nhân lực có chất lượng cao, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Sứ mạng

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và là một môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có năng lực kỹ thuật vững vàng, một thể chất khoẻ mạnh, một tinh thần trong sáng, có việc làm hiệu quả; hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học để người học được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Khẩu hiệu hành động (Slogan):

Đổi mới – Hiệu quả – chất lượng – Phát triển – Hội nhập

– Các giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

+ Tập thể: đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

+ Công nghệ: Hiện đại, cập nhật, gắn kết với công nghiệp.

+ Năng lực thực hiện: Chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp, kỹ năng thành thạo, chuẩn mực. Đánh giá của xã hội làm thước đo đầu ra.

+ Môi trường giáo dục: Đào tạo con người toàn diện.

+ Truyền thống: Sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết, tự tin.