Nội bộ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TOÀN TRƯỜNG TUẦN 07 (Từ 08/02/2021 đến 14/02/2021)

Thứ hai (ngày 08/02):             – 08h00: Họp liên tịch Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy), Ban giám hiệu, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO             – 14h00: Họp chi bộ …

Đọc thêm »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 CỦA BGH (Từ 01/02/2021 đến 07/02/2021)

Thứ hai (ngày 01/02):             – 08h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu tại phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO             – 09h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ tại phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO   Thứ ba (ngày 02/02): …

Đọc thêm »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 CỦA BGH (Từ 25/01/2021 đến 31/01/2021)

Thứ hai (ngày 25/01):             – 09h30: Họp v/v xét thu nhập tăng thêm cho CBCNVCGV trường. TP: Ban giám hiệu, Thanh Điền, Quang Trung, Bá Hùng. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO             Thứ ba (ngày 26/01):             – 09h30: Tiếp và làm việc với …

Đọc thêm »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 CỦA BGH (Từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)

Thứ hai (ngày 18/01):             – 08h00: Hội ý Ban giám hiệu, Quang Trung, Bá Hùng, Hồng Tho, Hà Minh tại Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO             – 09h00: Hội ý Ban giám hiệu, Quang Trung, Nhật Minh, Bá Hùng tại Phòng Truyền thống khu TVĐT. …

Đọc thêm »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA BGH (Từ 11/01/2021 đến 17/01/2021)

Thứ hai (ngày 11/01):             – 14h00: Họp chi bộ Văn phòng 1. TP: Toàn thể đảng viên CBVP1. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO             – 16h00: Họp giải quyết các tờ trình, công văn liên quan của Khoa Sư phạm GDNN. TP: Ban …

Đọc thêm »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA BGH (Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021)

Thứ hai (ngày 04/01):             – 17h00: Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. TP: HT Vũ Phương, Thanh Nghi, Quốc Trung, Hà Minh, Trọng Nhân. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO             – PHT Văn Đức làm việc tại Trường …

Đọc thêm »