LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2024 (Từ ngày 03/6 đến hết ngày 09/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 03/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Phó phụ trách BP Tổ chức Đảng ủy

– Trưởng phòng TCHC

Ba 04/6 14h00 Phòng họp TVĐT Họp Đảng ủy (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội khuyến học

– Bí thư các chi bộ

– Đ/c Trúc Giang (P. BPTC ĐU)

15h30 Phòng họp TVĐT Họp giao ban tháng 6 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

05/6­     Các PHT làm việc tại Trường  
15h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 06/6     BGH làm việc tại Trường  
09h00 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác HSSV Viên chức phòng CT HSSV
09h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính Viên chức phòng TCHC
14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo Viên chức phòng ĐT
Sáu 07/6     BGH làm việc tại Trường  
08h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng Viên chức khoa XD
08h30 VP khoa ĐC – GDNN Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp Viên chức khoa ĐC – GDNN
08h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh Viên chức khoa CNNL
08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị Viên chức phòng QTTB
08h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin Viên chức khoa CNTT
09h00 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực Viên chức khoa ĐL
09h00 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí Viên chức khoa CK
09h00 VP trung tâm Họp trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác Viên chức trung tâm LKĐT – QHHT
09h00 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
14h00 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

Bảy 08/6 08h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện Viên chức khoa Điện
09h30 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB 5
CN 09/6        

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …