Lịch thi

Lịch thi tốt nghiệp Chính trị – Lý thuyết tổng hợp Nghề nghiệp khóa 17 và 18.3

Chính trị: Ca 1: 13h30 ngày 30/5/2020 https://drive.google.com/file/d/1t8KqkUCOz1jPvmulr20oF8qSXD1UKe9q/view?usp=sharing Ca 2: 15h00 ngày 30/5/2020 https://drive.google.com/file/d/1feWC4tPLfHaEosRsKT7xmnIRAM0sZ-aw/view?usp=sharing Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Ca 1: 7h30 ngày 31/5/2020 https://drive.google.com/file/d/1VmYR9-5V4kcDneV_rjzOy0LNiN2bc84u/view?usp=sharing Ca 2: 13h30 ngày 31/5/2020 https://drive.google.com/file/d/1O7HBjAKa_yfPSUVCdgPCrfHT65ZwTwgA/view?usp=sharing Lưu ý: + Học sinh Sinh viên mặc đồng phục, đem thẻ HSSV/ CMND theo quy định. + …

Đọc thêm »