Thông báo – mời tham gia chào giá gói thầu Thi công hệ thống báo cháy tự động khu tích hợp 2

Xem thêm

Thông báo mời chào giá Thi công hệ thống PCCC