Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 -2024

Phòng đào tạo xin gửi quý thầy/cô và các bạn HSSV thời khoá biểu học kỳ II năm học 2023- 2024 Thời khóa biểu sẽ được cập nhật hằng tuần. Vui lòng chọn tuần học để xem chi tiết. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1AoXSfK9Sp7hsjbRo7zjSFHmb8xJ9EXAd?usp=drive_link Các vấn đề cần trao đổi về thời khoá …

Đọc thêm »

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 26 ( NGÀY 26/02/2024 – 03/3/2024)

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/17Jmaf8rrBvfAGAH0aUxUbIz4PAp93dEE?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 : Từ ngày 19/02/2024 – 25/02/2024

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/14DOgbSHDkxmqq5NF_pnOkO9c4mxy6aUn?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 : Từ ngày 29/01/2024 – 04/02/2024

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/13lxPJGvMsc1d-_pFIWCCQnRAf_5RmKv8?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 : Từ ngày 15/01/2024 – 21/01/2024

Thời khóa biểu Tuần 20  học kỳ I năm học 2023 -2024: Từ ngày 15/01/2024 – 21/01/2024 Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/1-ynDEjafaUQ-kcTl9Mglm9eFKMyvgWjH?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động …

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 : Từ ngày 08/01/2024 – 14/01/2024

Thời khóa biểu Tuần 19  học kỳ I năm học 2023 -2024: Từ ngày 08/01/2024 – 14/01/2024 Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/1-ynDEjafaUQ-kcTl9Mglm9eFKMyvgWjH?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: …

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 ( từ ngày 01/01/2024 – 07/01/2024)

Thời khóa biểu Tuần 18 : Từ ngày 01/01/2024-07/01/2024 Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/1QMhqoGLqhh4slz5gBu5nPVlvPAhILdjx?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »