THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

Tải tại đây: Phiếu đăng ký dự tuyển

Xem thêm

Thông báo Triệu tập các ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024

TB triệu tập vòng 2 + DS_0001 Phụ lục 2: TB triệu tập vòng 2 …