Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

TB-535-HĐTDVC-kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 2024_0001

Xem thêm

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024