Thông báo HSSV

Kết quả thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2021

Xem kết quả tại đây   Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 22/6 đến 15h00′ ngày 24/6/2021 Mẫu đơn phúc khảo: + https://ctvc.edu.vn/page/don-xin-phuc-khao/ + Sinh viên có thể tải mẫu đơn tại ctvc.edu.vn, mục Sinh viên, Biểu mẫu sinh viên

Đọc thêm »