THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

  1. Đối với viên chức, người lao động:

2. Đối với học sinh sinh viên:

Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc huy động lực lượng sinh viên có nhu cầu tìm việc tham gia Ngày hội việc làm thời vụ Tết Dương Lịch năm 2024