Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm Liên kết Đào tạo

Quyết định thành lập số 27/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 2 năm 2019 Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Tất cả các ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Giám Đốc Nguyễn Trọng Sơn SĐT:0913618115 Email:nts@ctvc.edu.vn 2 Phó Giám Đốc Nguyễn Trọng …

Đọc thêm »