Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm Liên kết Đào tạo

THÔNG TIN NHÂN SỰ TRUNG TÂM LKĐT – QHDN 1. CÁN BỘ QUẢN LÝ STT Chức vụ Họ tên Điện thoại , Email 1 Giám đốc Nguyễn Quốc Trung SĐT: 0909649734 Email: nqtrung@ctvc.edu.vn 2 Chuyên viên Đào Minh Mẫn SĐT: 0939052488 Email: dmman@ctvc.edu.vn 2. GIẢNG VIÊN STT Chức vụ Họ …

Đọc thêm »