TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA

 

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

https://drive.google.com/file/d/105U4QX-Y_GPurOWdYVe2S9FAOj7VyLRd/view?usp=sharing