Thông tin - Văn bản

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2024

Phòng đào tạo thông báo kết quả thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2024. Xem kết quả tại : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NJ-KZTJRoLb1kR6US-GO0RBUbEaLF1AD/edit?usp=drive_link&ouid=113309993116432751266&rtpof=true&sd=true Thời gian nhận phúc khảo: từ ngày 12/04/2024 – 19/04/2024 . ( mẫu đơn tải tại website trường ) . Nộp đơn tại Phòng đào tạo …

Đọc thêm »
[gdrive id="1nQ3HkaIe_Yw7JudHtklIwahM3Q8FIKFf" style="grid" width="100%" height="400"]