Phòng Tổ chức Hành chính

Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

CHỨC NĂNG:      Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Ban giám hiệu tổ chức quản lý về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chính trị tư tưởng của viên chức; website và Email Trường; công tác …

Đọc thêm »