Tin tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ ĐĂNG CAI TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH (02/9/1945 – 02/9/2023)

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH.KTĐ.ĐHCĐ ngày 19/4/2023 của Khối Thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng về việc tổ chức công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng năm 2023; Kế hoạch số 318/KH.KTĐ.ĐHCĐ ngày 07/7/2023 của Khối Thi đua Trường …

Đọc thêm »