Khoa-TBM

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông tin

Nhiệm vụ: a) Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng; b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng …

Đọc thêm »

Giới thiệu Tổ bộ môn May Thời trang

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa CN Nhiệt lạnh

Lịch sử hình thành và phát triển Lịch sử hình thành: tháng 01 năm 2016. Nâng cấp từ TBM lên Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh vào năm 2023 Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về các ngành nghề đào tạo Ngành nghề 1: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Xây dựng

Nhiệm vụ: a) Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng; b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Động lực

Nhiệm vụ: a) Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm …

Đọc thêm »