Khoa-TBM

Giới thiệu Khoa Đại cương

Khoa Đại cương – GDNN gồm:       1. Bộ Môn kế toán      2. Bộn Môn cơ bản      3. Bộ Môn May Chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng sư phạm giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Cơ khí

NHIỆM VỤ: a) Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng; b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Điện

THÔNG TIN KHOA ĐIỆN Quyết định thành lập: Khoa Điện được thành lập theo quyết định số 16 /QĐ-CĐN ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐN Cần Thơ. Chức năng: Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của nhà trường. Quản lý thực hiện tiến …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Sư phạm dạy nghề

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin

Giới thiệu chung Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành …

Đọc thêm »