Sinh viên

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 26 ( NGÀY 26/02/2024 – 03/3/2024)

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/17Jmaf8rrBvfAGAH0aUxUbIz4PAp93dEE?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 : Từ ngày 19/02/2024 – 25/02/2024

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/14DOgbSHDkxmqq5NF_pnOkO9c4mxy6aUn?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 : Từ ngày 29/01/2024 – 04/02/2024

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/13lxPJGvMsc1d-_pFIWCCQnRAf_5RmKv8?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động lực Khoa: Xây dựng

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 : Từ ngày 15/01/2024 – 21/01/2024

Thời khóa biểu Tuần 20  học kỳ I năm học 2023 -2024: Từ ngày 15/01/2024 – 21/01/2024 Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/1-ynDEjafaUQ-kcTl9Mglm9eFKMyvgWjH?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: Động …

Đọc thêm »

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 : Từ ngày 08/01/2024 – 14/01/2024

Thời khóa biểu Tuần 19  học kỳ I năm học 2023 -2024: Từ ngày 08/01/2024 – 14/01/2024 Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/1-ynDEjafaUQ-kcTl9Mglm9eFKMyvgWjH?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh Khoa: Công nghệ thông tin Khoa: Cơ khí Khoa: Đại cương Khoa: Điện tử Khoa: Điện Khoa: …

Đọc thêm »