THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024

HSSV đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp theo thông báo:

Thời gian đăng ký từ ngày 14/05/2024 -24/05/2024 ( 7h -10h30 , 13h- 16h30 ).

Đăng ký tại phòng Kế hoạch- Tài chính ( khu thư viện điện tử).

HSSV đọc thông báo để thực hiện đúng thông báo theo quy định:

xem tại file đính kèm:

Thong bao 491- lễ trao bằng tt

 

Xem thêm

ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÁNG 4 NĂM 2024

Phòng Đào tạo thông báo bảng điểm GDQP của khóa 23 tháng 04/2024. kính mong …