Công bố Quyết định: Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 21 và thi lần 2 các khóa trước

Quyết định số: 437/QĐ-CĐN ( Kèm theo danh sách) .

về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 21.1 niên khóa 2021- 2024 và thi lại lần 2 các khóa trước.

xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1o6GYbNrkq6-hAVcBwxZrR0Lg9Y3hXtSI/view?usp=sharing

Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân lần cuối trước, thông tin sẽ ảnh hưởng đến thông tin bằng tốt nghiệp.

Phòng đào tạo./

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …