THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI HÒA AN

Phòng đào tạo thông báo các khoản chi phí cần đóng trong việc học Giáo dục Quốc Phòng.

https://drive.google.com/file/d/1kZPGSAIvtuPSJWYdxPydOnBsKCti203H/view?usp=sharing

Thời gian tập trung và di chuyển Giáo dục Quốc Phòng ( kèm theo khoản chi phí xe di chuyển )

https://drive.google.com/file/d/1_EotGMmmDQh1W3pXTJ76zVAYjSyLvOMe/view?usp=sharing

danh sách HSSV tham gia lớp Quốc Phòng đợt : 11/4 – 17/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15smMnG_lcv_fTfvOGKRLeeo3i4C8Oejw/edit?usp=sharing&ouid=113309993116432751266&rtpof=true&sd=true

Xem thêm

Công bố Quyết định: Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 21 và thi lần 2 các khóa trước

Quyết định số: 437/QĐ-CĐN ( Kèm theo danh sách) . về việc công nhận tốt …