DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 03 NĂM 2024

Phòng đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự thi kỳ thi tốt nghiệp tháng 03 năm 2024:

Sinh viên xem danh sách để đến phòng thi đúng giờ.

DANH SÁCH PHÒNG THI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

DANH SÁCH PHÒNG THI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

Thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng đào tạo.

Phòng đào tạo ./

Xem thêm

Công bố Quyết định: Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 21 và thi lần 2 các khóa trước

Quyết định số: 437/QĐ-CĐN ( Kèm theo danh sách) . về việc công nhận tốt …