Thông báo Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2023 (Đợt 1)

Thông báo tuyển sinh năm 2023

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

https://drive.google.com/file/d/105U4QX-Y_GPurOWdYVe2S9FAOj7VyLRd/view?usp=sharing