LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ

Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TC-HC

09h00 Phòng họp TVĐT Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh – Theo Quyết định số 101/QĐ-CĐN ngày 24/01/2024

– Theo Kế hoạch số 25/KH-PĐT ngày 27/3/2024

09h30 Phòng Hiệu trưởng Đảng ủy làm việc với Thường trực Đoàn trường – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Đ/c Tuấn (ĐUV)

– Bí thư và Phó bí thư Đoàn Thanh niên

13h30 Phòng họp TVĐT Họp Đảng ủy (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội khuyến học

– Bí thư các chi bộ

15h00 Phòng Họp TVĐT Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội” – Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

– Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị

15h30 Phòng họp TVĐT Họp giao ban tháng 7 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các đơn vị

Ba 02/7     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
Từ ngày 02/7 TP Hải Phòng Thầy Phương (HT), Thầy Trung (GĐ. TT LKĐT-QHHT), Thầy Thiện (PK. ĐL), Thầy Cường (K. ĐL) tham quan Công ty và Nhà máy Yazaki Hải Phòng Việt Nam (Theo Công văn số 2406_2024/TM-PSAS ngày 24/6/2024)
08h00 Phòng họp TVĐT Hội đồng 1 nghiệm thu đề tài NCKH/TBĐTTL cấp Trường năm học 2023 – 2024 – Cô Tho (PHT)

– Hội đồng 1 theo Quyết định số 605/QĐ-CĐN ngày 17/6/2024

03/7     Cô Tho (PHT) làm việc tại trường  
09h00 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực Viên chức khoa ĐL
09h00 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin Viên chức khoa CNTT
14h30 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính Viên chức phòng TCHC
Cả ngày HT Thành ủy Thầy Trung (PHT) dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Giấy mời số 331/GM-HĐND ngày 25/6/2024)
Năm 04/7     Cô Tho (PHT) làm việc tại trường  
08h30 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí Viên chức khoa CK
08h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện Viên chức khoa Điện
10h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng Viên chức khoa XD
Cả ngày HT Thành ủy Thầy Trung (PHT) dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Giấy mời số 331/GM-HĐND ngày 25/6/2024)
Sáu 05/7     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h30 VP Đoàn Họp Ban Thường vụ Đoàn trường (mở rộng) – Thầy Nguyễn Tuấn (ĐUV)

– Ban Thường vụ đoàn

– Bí thư các đoàn khoa

08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị Viên chức phòng QTTB
09h00 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác HSSV Viên chức phòng CT HSSV
14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo Viên chức phòng ĐT
15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính Viên chức phòng KHTC
Cả ngày HT Thành ủy Cô Tho (PHT) dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Giấy mời số 331/GM-HĐND ngày 25/6/2024)
Bảy 06/7        
CN 07/7        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2024 (Từ ngày 24/6 đến hết ngày 30/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 24/6 08h30 Phòng Hiệu …