Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trình độ Cao đẳng 20.1, trình độ Trung cấp Khóa 21.3 và thi lần 2 các Khóa

Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 20.1&21.3

Xem thêm

Thông báo mời tham gia In ấn tờ rơi, tập phục vụ Tuyển sinh 2023

 Tải biểu mẫu tại đây!