Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ bổ nhiệm cán bộ quản lý

Ngày 07/03/2023 tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng/khoa trực thuộc Trường.

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giảng viên Khoa Điện tử được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp, kể từ ngày 07/03/2023.

Ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp

 

Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu quyết tâm sẽ cố gắng nghiên cứu, học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Giám hiệu giao phó.

Phát biểu tại Buổi trao Quyết định, Ông Trang Vũ Phương trao đổi về chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện của các vị trí vừa được bổ nhiệm và đề nghị cá nhân nhận Quyết định cần phải tích cực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã được lãnh đạo giao phó; đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ để đồng chí mới được bổ nhiệm phát huy được tinh thần và sức chiến đấu nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của khoa nói riêng và của Nhà trường nói chung./.

THỐNG NHẤT – PHÒNG TC-HC

Xem thêm

HỘI THẢO “CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP CÓ HƯỞNG LƯƠNG”

Căn cứ quyết định số 610/QĐ-CĐN ngày 03/12/2018 về việc ban hành Quy định tổ …