Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ bổ nhiệm cán bộ quản lý

Ngày 06/02/2023 tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng/khoa trực thuộc Trường.

Theo đó, Ông Vi Nhật Bình, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán Trưởng, kể từ ngày 18/01/2023.

Ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

 

Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, viên chức được bổ nhiệm phát biểu quyết tâm sẽ cố gắng nghiên cứu, học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Giám hiệu giao phó.

Phát biểu tại Buổi trao Quyết định, ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng đề nghị đồng chí được bổ nhiệm phải cố gắng hơn nữa trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ để đồng chí mới được bổ nhiệm phát huy được tinh thần và sức chiến đấu nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phòng/khoa nói riêng và của Nhà trường nói chung./.

THỐNG NHẤT – PHÒNG TC-HC

Xem thêm

HỘI THẢO “CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP CÓ HƯỞNG LƯƠNG”

Căn cứ quyết định số 610/QĐ-CĐN ngày 03/12/2018 về việc ban hành Quy định tổ …