Thông báo mời đơn vị tham gia chào giá dùng để lập dự toán chuẩn bị đầu tư gói thầu bảo vệ tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

>>> Thông báo mời đơn vị tham gia chào giá dùng để lập dự toán chuẩn bị đầu tư gói thầu bảo vệ
Tải tại đây: Bảng chào giá

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022

Thông báo dự lễ tốt nghiệp 18-02-2023