LỊCH THI HỌC KỲ 1 CÁC LỚP KHÓA 21.1 NĂM HỌC 2023-2024

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cy52pMup-CqlQw4xZnIAdb3gYGRrahr-/edit?usp=sharing&ouid=102749011452927844463&rtpof=true&sd=true

Xem thêm

Thông báo Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2024 (đợt 1)