Thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

TB-524-HĐTDVC-KQ kiểm tra sát hạch vòng 2_0001

Xem thêm

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024