KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 21.1 VÀ THI LẠI LẦN 2 CÁC KHÓA

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trình độ cao đẳng khóa 21.1 và lịch thi lại lần 2 các khóa.

Dựa trên thời gian dự kiến, các bạn sinh viên tiếp tục theo dõi các thông báo liên quan để thực hiện theo đúng kế hoạch thi.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng đào tạo để được giải quyết kịp thời.

Chúc các bạn sinh viên có kỳ thi đạt kết quả cao.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1FUX_hrfsegCE9cR9B4K8QN9phlzB8Jc0/view?usp=sharing

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 : Từ ngày 19/02/2024 – 25/02/2024

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/14DOgbSHDkxmqq5NF_pnOkO9c4mxy6aUn?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt …