DANH SÁCH PHÒNG THI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP – KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8 NĂM 2023

Xem thêm

CÔNG TY LANGUAGE LINK VIETNAM (LLV) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Ngày 14/9/2023, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ hân hạnh được đón tiếp đại diện …