LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2024 (Từ ngày 20/5 đến hết ngày 26/5/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 20/5     Các PHT làm việc tại Trường  
Buổi sáng Trường Đại học Kiên Giang Thầy Phương (HT), Thầy Tiến (TK. Điện), Thầy Bình (PTP. KHTC), Cô Trúc Giang (PTP. TCHC) dự Hội thảo và Tọa đàm theo Thư mời của Trường Đại học Kiên Giang
Ba 21/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo phòng TC-HC

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng tuyển dụng (lần 3) Theo các Quyết định số 390-391-392/QĐ-CĐN ngày 02/4/2024
22/5 08h30 Hội trường Trung tâm Công tác xã hội Thầy Trung (PHT), Thầy Huỳnh Anh (BT. ĐTN), Cô Trang (PTP. CT HSSV) tham dự Hội nghị triển khai dự án “Kỹ năng thành công với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024 – 2025” (Theo Giấy mời số 201/GM-CTXH ngày 17/5/2024)
08h30 Phòng họp TVĐT Họp Hội đồng giám khảo Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường, năm học 2023 – 2024 Theo Quyết định 348/QĐ-CĐN ngày 02/4/2024
15h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 23/5 14h00 Hội trường H1 Lễ bế mạc Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp trường năm học 2023 – 2024 – Ban giám hiệu

– Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội giảng

– Lãnh đạo các đơn vị

– GV tham gia dự thi

Sáu 24/5     BGH làm việc tại Trường  
Bảy 25/5        
CN 26/5        

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …