LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2024 (Từ ngày 27/5 đến hết ngày 02/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 27/5 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TC-HC

09h30 Phòng họp TVĐT Họp công tác chuẩn bị tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2024, theo Kế hoạch số 41/KH-P.ĐT ngày 22/5/2024 – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị

14h00 Phòng họp TVĐT Họp Ban tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Theo Quyết định số 490/QĐ-CĐN ngày 13/5/2024
Ba 28/5     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h00 Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ Cô Tho (PHT) tham dự Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2024 (theo Giấy mời số 1700/GM-SLĐTBXH ngày 22/5/2024)
14h00 Hội trường Công an thành phố Cần Thơ Thầy Phương (HT) dự Hội  nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị (Theo Giấy mời số 725-GM/TU ngày 24/5/2024)
29/5­ 14h00 Phòng họp TVĐT Hội ý thống nhất quy trình 73 – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo: phòng QTTB, phòng KHTC

15h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 30/5     Các PHT làm việc tại Trường  
08h00 Phòng họp 3 – VP UBND TP Thầy Phương (HT), Thầy Hiếu (PTP.QTTB) họp rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của các công trình/dự án được phân công theo dõi, chỉ đạo (Theo Giấy mời số 366/GM-UBND ngày 28/5/2024)
Sáu 31/5 07h00 Hội trường H4 Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 21.1 niên khóa 2021 – 2024 và thi lại lần 2 các khóa Theo Kế hoạch số 480/KH-CĐN ngày 09/5/2024
07h45 Hội trường H1 Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai Quy định số 144-QĐ-TƯ ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị (theo Giấy mời số 165-GM/ĐUK ngày 28/5/2024) – Toàn thể đảng viên Trường
08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT) dự Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai Quy định số 144-QĐ-TƯ ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị (theo Giấy mời số 729-GM/TU ngày 27/5/2024)
16h00 Sân trước, Trường CĐN Cần Thơ ( cổng chính đi vào) Sơ kết HKI công tác học sinh, sinh viên và đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với Đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên NH 2023-2024 – Ban thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bí thư đoàn trường

– Trưởng các đơn vị Phòng/ Khoa/ Trung tâm

– Đảng ủy viên phụ trách thanh niên

– Ban thường vụ Đoàn trường

– Giáo viên chủ nhiệm

­­­­Bảy 01/6 07h30 Hội trường A, Trường Đại học KTCN Cần Thơ Thầy Phương (HT) tham dự Lễ Khai mạc Cuộc thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2024” (Theo Giấy mời số 70/GM-BTC ngày 28/5/2024)
07h30 Trường Đại học KTCN Cần Thơ Thầy Trung (PHT), Cô Tho (PHT) dự thi “Cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024” (Theo Công văn số 1598/BTC ngày 23/5/2024)
CN 02/6        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2024 (Từ ngày 03/6 đến hết ngày 09/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 03/6 08h30 Phòng Hiệu …