LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2024 (Từ ngày 17/6 đến hết ngày 23/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 17/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TC-HC

Ba 18/6 09h00 Hội trường H1 Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn giáo dục & Định cư HT Đại Dương – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm

(mặc đồng phục trường)

14h30 Hội trường H1 Họp Tổ Công đoàn 6 – Thầy Trung (PHT)

– Tổ Công đoàn 6

15h00 Phòng họp TVĐT Tiếp Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI GROUP – Thầy Phương (HT)

– Lãnh đạo Trung tâm LKĐT-QHHT

19/6 Buổi sáng Thầy Phương (HT) khám sức khỏe theo giấy mời của Thành ủy
08h30 Hội trường H1 Họp triển khai đào tạo kỹ năng thành công – Thầy Trung (PHT)

– Cô Trang (PTP.CT HSSV), Thầy Hiếu (PTP.QTTB)

– Thầy Nhựt, Thầy Sơn (P.CT HSSV)

– Trung tâm CTXH

– Lớp trưởng/lớp phó K22, K23

14h00 Phòng họp TVĐT Tiếp Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (Theo Thông báo số 27/TB-ĐTT ngày 14/6/2024) – Ban Giám hiệu

– Thường trực QLDA

15h30 Phòng

Họp 2

Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 20/6 08h30 Phòng họp TVĐT Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật Học sinh – Sinh viên Theo Quyết định số 1121/QĐ-CĐN ngày 19/12/2023 và Quyết định số 381/QĐ-CĐN ngày 11/4/2024
09h30 Phòng Hiệu trưởng Họp công tác cán bộ – Ban giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

Sáu 21/6     Các PHT làm việc tại Trường  
07h30 Hội trường lầu 4, khu nhà hàng Đoàn An Điều Dưỡng 30 Cần Thơ Thầy Phương (HT), Cô Uyên (TP.TC-HC) tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 (Theo Giấy mời số 245/GM-BTĐKT ngày 10/6/2024)
Bảy 22/6 10h00 Hội trường H1 Đối thoại với sinh viên học hệ liên thông, vừa làm – vừa học – Đại diện Ban Giám hiệu

– Trung tâm LKĐT – QHHT

16h00 Hội trường H1 Lễ Khai giảng lớp Đại học Kỹ thuật Điện, liên thông vừa làm – vừa học, Liên kết với trường Đại học Nha Trang – Đại diện Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo: Khoa Điện, Trung tâm LKĐT – QHHT

– Sinh viên lớp CTN24 CĐT

CN 23/6        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …