LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2024 (Từ ngày 24/6 đến hết ngày 30/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 24/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TC-HC

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng tuyển sinh NH 2024-2025 Theo Quyết định số 100/QĐ-CĐN ngày 24/01/2024
Ba 25/6     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
14h30 Phòng Họp TVĐT Tổ chức sinh nhật và đối thoại với viên chức có ngày sinh trong Quý II – Thầy Phương (HT), cô Tho (PHT)

– BCH Công đoàn

– BTV Đoàn TN trường

– Lãnh đạo các Phòng: TCHC; KHTC; QTTB; Đào tạo

– Viên chức có ngày sinh nhật trong Quý II

26/6     Cô Tho (PHT) làm việc tại Trường  
08h00 HT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT Thầy Phương (HT), thầy Tiến (TK. Điện) dự Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 (theo Giấy mời số 21/GM-LH ngày 21/6/2024)
13h30 Hội trường A Bộ CHQS thành phố Thầy Trung (PHT) dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (theo Giấy mời số 447/GM-UBND ngày 24/6/2024)
15h30 Phòng

Hiệu trưởng

Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 27/6 07h30 HT Thành ủy Thầy Phương (HT) dự Hội nghị BCH Đảng bộ TP (theo Giấy mời số 749-GM/TU ngày 21/6/2024)
13h30 Phòng Họp TVĐT Nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL – Thầy Phương (HT)

– Hội đồng 2

14h00 Phòng Truyền thống Tiếp và làm việc với Trung tâm Công tác xã hội TPCT – Thầy Trung (PHT)

– Lãnh đạo phòng CT HSSV

– Viên chức phòng CT HSSV: thầy Nhựt, thầy Sơn.

15h00 Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ Cô Tho (PHT), Cô Ý (P. TCHC) dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối 6 tháng đầu năm 2024 (Theo Thông báo số 377/TB-KTĐ.ĐHCĐ ngày 10/6/2024)
Sáu 28/6 14h30 Sảnh H1 Hội thi trưng bày bánh nhân gian và giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024 – Đảng ủy, Ban Giám hiệu

– BCH Công đoàn

– Toàn thể viên chức và người lao động.

Bảy 29/6        
CN 30/6        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …