Trình độ Cao đẳng

CTĐT – Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng

CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Mã nghề: 50580201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 29 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề * MỤC TIÊU …

Đọc thêm »