THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần Siêu Thanh – Chi nhánh Cần Thơ

Xem thêm

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024