HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỢT 1

https://drive.google.com/file/d/1nKADfdlbihVdhUFuHG0xqG4gd9MjaLfo/view?usp=drive_link

Xem thêm

Triển khai quyết định chuẩn y cấp ủy chi bộ 7; Khen thưởng Chi bộ 6 và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng năm 2023; Ra mắt hội khuyến học trường nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 04/4/2024, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã triển khai Quyết định chuẩn y …