HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỢT 1

https://drive.google.com/file/d/1nKADfdlbihVdhUFuHG0xqG4gd9MjaLfo/view?usp=drive_link

Xem thêm

CÔNG TY LANGUAGE LINK VIETNAM (LLV) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Ngày 14/9/2023, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ hân hạnh được đón tiếp đại diện …