Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Hướng dẫn kê khai tài sản xem tại đây!

Danh sách kê khai tài sản xem tại đây!

Mẫu kê khai tài sản xem tại đây!

Đối với mẫu kê khai để tải file về máy vui lòng nhấn vào “Tệp”  chọn  “Tải xuống” chọn “Microsoft Word” (.docx)

Kiểm tra thêm

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021