Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Hướng dẫn kê khai tài sản xem tại đây!

Danh sách kê khai tài sản xem tại đây!

Mẫu kê khai tài sản xem tại đây!

Đối với mẫu kê khai để tải file về máy vui lòng nhấn vào “Tệp”  chọn  “Tải xuống” chọn “Microsoft Word” (.docx)

Xem thêm

Thông báo mời thầu nhà xe năm 2022