Thông báo – Thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 1)

Xem thêm

Thông báo mời thầu nhà xe