Thông báo – Tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

Tải phiếu đăng ký dự tuyển!

Xem thêm

Thông báo Thời gian, địa điểm và thu phí tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2022