THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 – ĐỢT 2

Phiếu đăng ký dự tuyển

Xem thêm

Thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

TB-524-HĐTDVC-KQ kiểm tra sát hạch vòng 2_0001