Thông báo về việc mời chào giá thi công Dịch vụ kiểm tra, hút hầm các nhà vệ sinh

Tải mẫu báo giá tại đây!

Xem thêm

THÔNG BÁO mời chào giá vật tư thực tập cho Khoa Xây dựng – HK2 năm học 2023-2024