Phòng Quản trị Thiết bị

Quy trình Phòng Quản trị Thiết bị

Các quy trình thực hiện: Quy trình 73: Mua vật tư – trang thiết bị Quy trình 74: Cấp phát vật tư, trang thiết bị Quy trình 75: Sửa chữa tài sản, thiết bị, nhà/xưởng Quy trình 76: Điều chuyển tài sản nội bộ Quy trình 77: Bảo trì, bảo …

Đọc thêm »

Giới thiệu Phòng Quản trị Thiết bị

CHỨC NĂNG:      Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trong trường; quản lý và giám sát việc sửa chữa thường xuyên các khối công trình nhà cửa, vật kiến trúc, …

Đọc thêm »