Giới thiệu Phòng Quản trị Thiết bị

CHỨC NĂNG:      Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trong trường; quản lý và giám sát việc sửa chữa thường xuyên các khối công trình nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện – nước; theo dõi, quản lý, mua sắm, thanh lý tài sản, công cụ và vật tư phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các công việc thường xuyên trong trường. NHIỆM VỤ: – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, nghiệm thu và quản lý tài sản, máy móc, thiết bị vật tư, nguyên, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, viên chức, nhà giáo và người học toàn trường; – Bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Phòng làm việc, xưởng thực tập, lớp học, phòng học, các công trình công cộng khác…; – Lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, máy móc, công cụ, dụng cụ… bị hư hỏng theo đề nghị của tất cả các đơn vị trong trường; – Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, đấu thầu, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng – dự án mua sắm máy móc thiết bị theo quy định hiện hành; – Giám sát việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động trong trường; Thường trực công tác Phòng cháy chữa cháy của trường, đầu mối mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy. – Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai trong trường; – Xây dựng Quy chế kiểm tra, thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên, nhiên liệu của công chức, viên chức, nhà giáo và người học. Phối hợp các bộ phận liên quan lập nội quy và hướng dẫn sử dụng, bảo quản nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, tài sản, thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên, nhiên liệu. Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm và tận dụng hết khả năng công suất các loại trang thiết bị, máy móc, giảm thiểu hư hỏng, mất mát, chống lãng phí; – Lập kế hoạch tiến hành các thủ tục kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản đã hết thời hạn sử dụng theo các quy định hiện hành; – Quản lý kho và cấp phát tài sản, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu; – Quản lý đội xe (xe ô tô và người lái), lập kế hoạch và điều phối xe phục vụ cho các hoạt động của trường theo quy định chung; – Tổ chức kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ hàng năm (vào thời điểm Quý I của năm liền kề) và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu, ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; thường xuyên trình Ban Giám hiệu duyệt thanh lý tài sản không còn sử dụng. Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị; – Quản lý, thu hồi vật tư thực hành, thực tập; – Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Cơ cấu tổ chức:

Quản lý

STTChức vụHọ và tênEmail
1Phụ trách phòngTrần Quân Em tqem@ctvc.edu.vn
2Phó Trưởng phòngNguyễn Trọng Hiếunthieu@ctvc.edu.vn

Thông tin giáo viên

STTHọ và tên

Email

1Phan Văn Đúngpvdung@ctvc.edu.vn
2Nguyễn Mộng Longnmlong@ctvc.eud.vn
3Lê Thị Hồng Gấmlthgam@ctvc.edu.vn