Thông báo chào giá sửa chữa, di dời máy lạnh từ nhà học H2, H3 đến khoa CNTT

Xem thêm

Thông báo mời chào giá Thi công hệ thống PCCC