THÔNG BÁO tham gia chào giá Mua sắm vật tư thực tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho Khoa Xây dựng (Phục vụ công tác giảng dạy)

Tải file báo giá tại đây!

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA CHÀO GIÁ NÂNG CẤP CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QLĐT VÀ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MÁY CHỦ QLĐT

Thông báo:  Tải mẫu Chào giá tại đây